Национална викторина по история за ученици от IV - VII клас Печат

УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,
 
В Националния календар за извънучилищните дейности на МОН за 2013/2014 учебна година, утвърден със Заповед № РД 09-975/13.08.2013 г. е включено събитието Национална викторина по история за ученици от IV - VII клас
ЧСОУ "Делфините" - Старозагорски бани и МОН стартират организирането и провеждането на проявата.
 
За всички, които проявяват интерес предоставям следните документи:
Регламент, утвърден с Решение на Педагогическия съвет на училището 
Талон за участие за ученици от IV и V клас
Талон за участие за ученици от VI и VII клас
Въпросите от 1 кръг за учениците от IV и V клас
Въпросите от 1 кръг за учениците от VI и VII клас
 
Пожелавам успех и достойно класиране на всички участници!
 
 
НАСЯ ДАНАИЛОВА 
ДИРЕКТОР