Викторина по история - с национален статут Печат

Със Заповед № РД 09-1609/18.10.2012 г. на министъра на образованието младежта и науката е утвърден Национален календар на изнънучилищните дейности на МОМН за учебната 2012-2013 г. Под № 16 в този календар е включена „викторината по история за ученици от IV-VII клас“, организирана от Частно СОУ „Делфините“, Старозагорски бани, Министерството на образованието, младежта и науката и Националния дворец на децата.

Миналата година първото издание на историческата викторина активизира около 800 ученици от цялата страна и техните учители.
Тази година интересът е още по-голям.
За класиране на финала участниците ще трябва да преминат през три кръга:
Първи кръг - посветен на българската бойна слава и 100 - годишнината от Балканската война;
Втори кръг - посветен на традиционната празнична система на българите;
Трети кръг - на тема "И ний сме дали нещо на света"
Финалът е през месец май 2013 г.
Мястото на срещата е Частно СОУ „Делфините“ - Старозагорски бани.
Успех, любознателни българчета!
Регламент на историческата викторина
1 кръг - Въпроси за 4-5 клас
1 кръг - Въпроси за 6-7 клас