Една легенда се завръща: 405 ученици вече участват в Задочната школа по математика Печат

 

ЕДНА ЛЕГЕНДА СЕ ЗАВРЪЩА:
 
405 ученици вече участват в Задочната школа по математика
 • до 11.11.2012 г. очакваме решенията на задачите от първия кръг
Кратко описание на проявата
 
Задочната школа по математика е адресирана за ученици от 2. до 7. клас. Тя ще се проведе в 6 етапа - през месеците октомври 2012 г., ноември 2012 г., декември 2012 г., януари 2013 г., февруари 2013 г. и март 2013 г.
 
Всеки етап включва следното:
 • Организаторите изпращат на участника математическо четиво по обикновена поща;
 • Четивото съдържа: примерно решени задачи с обща идея и задачи за самостоятелна работа;
 • Участникът изпраща по обикновената поща решенията на задачите от самостоятелната работа;
Организаторите проверяват решенията, поставят точки и връщат на участника проверената работа, заедно с новото четиво.
 
Темите от школата ще бъдат непосредствено продължение на изучаваното по математика в училище.
 
Консултанти на школата са:
 • Уили Йонг (Сингапур), издател на сп. „Математика и информатика“;
 • проф. Атанас Стефанов (САЩ - Канзаския университет) ;
 • Галина Белянская (Русия);
 • Мариана Богданова (България)– автор на учебници по математика от I до IV клас.
Организационен секретар на школата е Любомир Любенов, заместник- директор на ЧСОУ „Делфините”- Старозагорски бани.
 
Защо учениците да участват в тази форма на обучение?
 • Да обогатят математическите си познания
 • Да коригират допуснатите грешки от самостоятелна работа чрез индивидуалните рецензии
 • Да получават навременна информация за математическите състезания и прояви, в които учениците могат да участват
 • Да получат право за участие във финала на математическото състезание „Математически звезди” – юни 2013 г.
Защо не използваме елетронна поща?
 
Причината, да не се използва електронна поща е участниците да придобият умения да пишат и записват правилно решенията на задачите, да получават лични рецензии от проверяващите.
 
След приключване на школата за тази учебна година
 
След завършване на обучението се публикува класиране на школата и се издава сертификат за участие на успешно завършилите школата.
 
Първите десет ученици от всеки клас придобиват правото за участие във състезанието „Математически звезди”- планувано за провеждане в началото на юни 2013 г.
 
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
 
УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,
 
Предоставяме възможността на учениците от 2. до 7. клас да участват в задочната школа по математика за учебната 2012-2013 г.
 
УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,
 
Ще ви изпратим задачите от първия кръг на задочната школа при изяавено желание от ваша страна.
 
Вие трябва да прочетете внимателно темата за вашия клас, да пререшите решените задачи и да решите задачите за самостоятелна работа.
 
В срок до 11.11.2012 г. очакваме решенията на задачите от първия кръг на адреса на школата. На плика, долу вдясно, запишете: Задочна школа за..... клас, Частно СОУ „Делфините”, 6062, с. Старозагорски бани. В плика моля да поставите копие от документа за платена такса за участие.
 
След проверка на решенията, до 20.11.2012 г., писмената ви работа ще бъде оценена с точки и върната на посочения от вас адрес с темата за втория кръг на школата.
 
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
 
За участие в школата е необходимо да заплатите такса за участие от 48 лева чрез посочената банкова сметка. Ако се нуждаете от фактура, моля запишете на кого да бъде издадена фактурата, МОЛ, адрес, ид. №.....
 
Цената на школата е по 8 лева на кръг, от които 3 лева са пощенски и канцеларски разходи и 5 лева за проверка и рецензия. Общо 48 лева.
 
Банкова сметка: "ЛЮДЯНИ - СОУ" ООД, гр. Стара Загора; БУЛСТАТ: 201795201; BG 57BUIB 9888 1030 2533 00; BIC: BUIBBGSF; „СИБАНК” ЕАД - клон Стара Загора
 
Предоставяме и електронен адрес за дзапитвания: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
 
Телефон за връзка: 042298504.