56 УЧЕНИЦИ НА ФИНАЛА НА ИСТОРИЧЕСКАТА ВИКТОРИНА Печат

Приключи Първата историческата викторина, организирана през учебната 2011/2012 година от ЧСОУ „Делфините”, Старозагорски бани.

В трите кръга участваха 791 ученици от 4., 5., 6. и 7. клас.

За финала се класират първите 10 ученици от всеки клас, както следва:

IV клас: 10 ученици;

V клас: 15 ученици (пет ученици са с резултата на 10-ия);

VI клас: 18 ученици (осем ученици са с резултата на 10-ия);

VII клас: 13 ученици (трима ученици са с резултата на 10-ия).

Предвижда се финалът да се проведе в началото на октомври след включване на проявата в Националния календар на Министерството на образованието, младежта и науката, съобразно правилата, утвърдени със Заповед № РД 09-42/13.01.2011 г. на министъра на образованието, младежта и науката.

Класираните на първите шест места, общо 30 ученици, ще получат грамоти и сувенир- делфин.