От 4 юни 2012 г. – лятно училище Печат

Непосредствено след приключване на учебните занятия  - от 3 юни 2012 г. ЧСОУ „Делфините” – Старозагорски бани предлага на родителите  и на техните деца занимания по интереси сред природата  за деца и ученици, които през   учебната 2012/2013 г.  ще бъдат  в подготвителна  група/клас или ще бъдат  ученици от I  до IV клас.

За справки: телефони  042298503 или 042 298504.