ЧСОУ „Делфините” – с книга в Националната библиотека Печат

Националната библиотека вече съхранява  материалите  от конференцията, посветена на 130 години от предучилищоното възпитание   „Съвременност и традиции в предучилищното образование", проведена на  21 -22 април 2012г.  и организирана от  ЧСОУ "Делфините" - Старозагорски бани.

В отдел „Депозити” на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”- гр. София  вече е сборника с материали от  конференцията.

За приятелите на Частно СОУ „Делфините” – Старозагорски бани публикуваме електронния вариант на книгата, както и пленарните доклади на проф. Тиха Делчева и доц. Стефка Динчийска.

 

Проф. Тиха Делчева - "Ключовите компетенции на децата от подготвителната група"

Доц. Стефка Динчийска -"Класика и съвременност в педагогическата теория и практика"

Теодора Костова - "Възпитание на граждански и социални компетенции у децата от подготвителна група"