Конференция, посветена на 130 г. от предучилищното образование в България Печат

Конференция, посветена на 130 г. от предучилищното образование в България, на тема „Съвременност и традиции в предучилищното образование" бе открита на 21 април 2012г. в ЧСОУ "Делфините" - Старозагорски бани

Конференцията бе открита от г-жа Пенка Павлова, управляваща ЧСОУ „Делфините”, Старозагорски бани.

Пленарно заседание бе ръководено от проф. Тиха Делчева, която изнесе доклад на тема "Ключовите компетенции на децата от подготвителната група"

 

Доц. Стефка Динчийска запозна присъстващите учитeли от детските градини от Стара Загора, Чирпан, Казанлък, Павел баня, Враца, Средец, Сопот с темата "Класика и съвременност в педагогическата теория и практика".

Конференцията се проведе в пет секционни заседания с 25 доклада и научни съобщения и ще приключи с вълнуващия гала - концерт на лауреатите в конкурсите за изпълнение на българска фолклорна песен „Тракия пее” и за изпълнение на стихотворение „България – моята Родина”.