Похвално слово Печат

"Букви хукват през страниците, духовни бранници, които напредват във строен строй и провалят прокобата на времето, брава на всяка забрава. Така се ражда книгата, паметник на паметта".

Тези думи изрича преди 17 години на 24 май Петър Увалиев в своето ПОХВАЛНО СЛОВО ЗА БЪЛГАРСКОТО СЛОВО...на най-българския празник, празникът на буквите, празникът на българската просвета и култура и на славянската писменост.

На този празник е посветен вторият кръг нашата историческа викторина.

Въпросите за втория кръг на историческата викторина и талонът за участие са поместени по-долу.

Срок за изпращане на отговорите - 26 април 2012 г. (важи датата на пощенското клеймо).

По-долу поместваме и "Похвално слово за българското слово" на Петър Увалиев.

Похвално слово за българското слово