Частно Училище

Частно Училище

Последни новини

phoca thumb l diplqna 2015 2

За информация

тел.: 042 / 298 503

тел.: 042 / 298 504

GSM: 0877 / 09 80 80

GSM: 0878 / 888 332

 
ПРОГРАМА на научно-практическата конференция на тема „Съвременност и традиции в предучилищното образование" - 21 - 22 април 2012г. Печат Е-мейл

21.04.2012 г. - събота

11:30 ч. Тръгване за ЧСОУ "Делфините" - Старозагорски бани - автобус № 1; от паркинг на Старозагорски окръжен съд- по предварителна заявка на адрес  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

12:30 ч. Тръгване за ЧСОУ "Делфините" - Старозагорски бани - автобус № 2; от паркинг на Старозагорски окръжен съд- по предварителна заявка на адрес  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

12.30-13.30 ч. Регистрация на участниците в конференцията- фоайе на ЧСОУ "Делфините"

13. 30 ч. Откриване на конференцията - зала на ЧСОУ "Делфините"

13.40-14.40 ч. Пленарно заседание

Проф. Тиха Делчева - "Ключовите компетенции на децата от подготвителната група"

Доц. Стефка Динчийска -"Класика и съвременност в педагогическата теория и практика"

14.40-14.50 ч. Почивка (кафе- пауза)

14.50-15.50 ч. 1-во Секционно заседание

Председател: доц. Стефка Динчийска

Секретар: Койна Гьокова

1.1. „Началото на предучилищното възпитание в град Казанлък” -Надежда Георгиева Топузлиева (ЦДГ №2 "Снежанка" , гр. Казанлък)

1.2. „За приемствеността между детската градина и началното училище- в търсене на нови форми за взаимодействие”- МаяЛюбенова Нинова, Галя Любенова Киркова (ЦДГ "Вълшебница"- гр. Враца)

1.3. „Играта-необходимост в обучението на първокласника”- Светлана Велкова (VI ОУ „Св. Никола"- гр. Стара Загора)

1.4. „За математическите компетенции в обучението I-IV клас” - Мария Петрова Темникова (II ОУ "П. Р .Славейков"- гр. Стара Загора)

15.50-16.10 ч.- Почивка

16.10-17.10 ч. 2-ро Секционно заседание

Председател: гл.ас. Мариана Богданова

Секретар: Койна Гьокова

2.1. „Диагностика на личностните взаимоотношения между децата от първа група и социализацията им в детската градина”-Тота Стоянова Якимджийска (ЦДГ "Роза"- гр. Сопот)

2.2. „Мотивацията за развитие на детското самочувствие чрез музикално -сценичното изкуство” - Даниела Петрова, Валерия Илиева ("ЦДГ "Щастливо детство"- гр. Враца)

2.3. „За алгебричната пропедевтика в началното училище” - Марияна Милева Скринска (СОУ "Хр. Ботев"- гр. Павел баня)

2.4. „Ролята на тестовите задачи в обучението по математика”-Йорданка Христова Кръстева (СОУ "Ив. Вазов"- гр. Стара Загора)

17.10-17.30 ч. Почивка

17.30-18.30 ч. 3-то Секционно заседание

Председател: доц. Стефка Динчийска

Секретар: Койна Гьокова

3.1. „Образователни тенденции и предизвикателства в предучилищната и ранната детска възраст на ромските деца в България”-Милена Илиева(„Сдружение свят без граници"- гр. Стара Загора)

3.2. „Възможности за задълбочаване на геометричните знания на малките ученици”- Дешка Дечева Тодорова (СОУ "Хр .Ботев"- гр. Павел баня)

3.3. „Интерактивни техники в обучението по математика в първи клас”- Ани А. Козовска (ЧСОУ "Делфините" - Старозагорски бани)

3.4. „Игрови и занимателни елементи в обучението по английски език в началното училище”- Красимира Тенева Илиева(ЧСОУ "Делфините"-Старозагорски бани)

3.5. „Аз съм българче”- формиране чувство за национална принадлежност у децата от предучилищна възраст”- АтанаскаИванова Градинарова (ЦДГ”Здравец”-гр.Казанлък)

ОТКРИВАНЕ НА ИЗЛОЖБА ОТ ДЕТСКИ РИСУНКИ

19.00 ч.  Коктейл за участниците в конференцията

21:00 ч. Тръгване за  Стара Загора от ЧСОУ "Делфините"-за участниците, които не нощуват в Строзагорски бани

22.04.2012г. неделя

08:30 ч. Тръгване от Стара Загора с автобус  от паркинга на Старозагорския окръжен съд- по предварителна заявка

4-то Секционно заседание

9.00-10.00 ч.

Председател: гл. ас. Мариана Богданова

Секретар: Койна Гьокова

4.1. „Сформиране на социална компетентност на децата в детската градина в условията на билингвизъм” - Маргарита Георгиева Найденова (ЦДГ "Щастливо детство"- гр. Враца)

4.2. „Социализацията на децата в смесено разно етническа група на детската градина”- Мария Ганчева Недялкова (ОДЗ "Звездица"- филиал с. Богомилово)

4.3. „Превенцията на агресията у децата в системата на педагогическото взаимодействие семейство- детска градина”- Елеонора СтанковаСтефанова (ЦДГ "Щастливо детство"- гр. Враца)

4.4. „Взаимодействието учител- родител за формиране ценностната система на детето”- Зоя Спасова Василева (ЦДГ "Щастливо детство" – гр. Враца)

4.5. „Възпитаване на граждански и социални компетенции у децата от подготвителна група”- Теодора Костова (ЦДГ № 7 „Светулка” - гр. Стара Загора)

10.00-10.20 ч. Почивка

 

10.20-11.20 ч. 5-то Секционно заседание

Председател: гл. ас. Мариана Богданова

Секретар: Койна Гьокова

5.1. „Педагогическа технология за запознаване на децата със здравословен начин на живот”- Татяна Василева Цветкова, М. Кръстева (ЦДГ "Щастливо детство"- гр. Враца)

5.2. „Интерактивни методи в обучението по изобразително изкуство в I- IV клас” - Рая Тошева Стефанова (II ОУ "П. Р. Славейков"- гр. Стара Загора)

5.3. „Стимулиране на вербалното общуване в предучилищна възраст чрез комуникативни игри”- Руска Г. Христова(ОДЗ-1"Снежанка" – гр. Средец)

11.20-11.30 ч. Почивка

11.30- 12.00 ч. Заключително пленарно заседание

11.30-12.30 ч. Концерт на лауреатите в конкурсите за изпълнение на българска фолклорна песен песен „Тракия пее” и заизпълнение на стихотворение „България – моята Родина”

12:45 ч.  Тръгване за Стара Загора от ЧСОУ "Делфините"

 
 
 
 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack