Математически турнир Печат

 
За участниците е осигурен превоз с автобус на училището.
Автобусите ще тръгват в 09:30 часа от паркинга на съда.
 
Таксата за правоучастие е 20 лева. Плаща се по банков път или на място в деня на състезанието, но при подадена предварителна заявка.
 
„Людяни- СОУ” ООД
Банкова сметка: BG 57BUIB 9888 1030 2533 00;  BIC: BUIBBGSF; 
при "СИБАНК" ЕАД  клон Стара Загора