Нашият екип Печат

 


Диана Димитрова Нанкова Диана Димитрова Нанкова - Директор

Бакалавър: Български и Френски език - ПУ "Паисий Хилендарски" - гр. Пловдив

Магистър: Приложна социална психология - ПУ "Паисий Хилендарски" - гр. Пловдив

Професионална квалификация: Чуждоезиково обучение: Английски език - Тракийски Университет - гр. Стара Загора

Красимира Кънева Пенчева Красимира Кънева Пенчева

Бакалавър: Български и Руски език - ШУ "Епископ Константин Преславски" - гр. Шумен

Специализация: Детска и юношеска психология - ДИПКУ - гр. Стара Загора

Квалификации:

  • V ПКС - Руски език - ДИПКУ - гр. Стара Загора
  • IV ПКС - Български език - ДИПКУ - гр. Стара Загора
Трендафка Христова Енева Трендафка Христова Енева

Специалност: Математика - блок Д - ПУ "Паисий Хилендарски" - гр. Пловдив

Квалификация втори клас - ДИПКУ - гр. Стара Загора

Квалификация: Математика - СУ "Климент Охридски" - гр. София

Елена Генова Иванова Елена Генова Иванова

Специалност: Информационни технологии - ПУ "Паисий Хилендарски" - гр. Пловдив

Квалификации: Математика, Физика и Изобразително изкуство - ИНПУ "Любен Каравелов" - гр. Кърджали

Антония Свободомирова Янева Антония Свободомирова Янева

Специалност: Биология и Химия - СУ "Климент Охридски" - гр. София

Квалификация: Информатика и информационни технологии" - Тракийски Университет - гр. Стара Загора

Десислава Генова Костова Десислава Генова Костова

Специалност: История - ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий" - гр. Велико Търново

Донка Николова Добрева Донка Николова Добрева

Магистър: Приложна психология - ПУ "Паисий Хилендарски" - гр. Пловдив

Андония Тодорова Спасова Андония Тодорова Спасова

Специалност: Музикална педагогика - АМТИ - гр. Пловдив

Квалификация втори клас: ЦУРК - гр. София

Петър Атанасов Петров Петър Атанасов Петров

Специалност: Педагогика на Изобразителното изкуство - ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий" - гр. Велико Търново

Петър Маринов Халхулов Петър Маринов Халхулов

Специалност: Борба - Московски централен институт по физкултура - гр. Москва